• کمیته ارتقا سطح آگاهی عمومی
  مدیران گروه روابط عمومی و بین الملل :

  خانم دکتر گلبن سهراب

  آقای دکتر چنگیز اسنفدیاری


   

  هدف کلی از تشکیل این کمیته:

  فعالیت در بخش های زیر
  • روابط عمومی
  • روابط بین الملل
  • همکاری با رسانه ها
  • خبرنامه
  • انتشارات

  شرح وظایف:

   

  1-روابط عمومی

   
  • شناساندن جایگاه علم تغذیه در سایر رشته ها و علوم، تبین جایگاه کارشناسان تغذیه در ساختارهایی که به سلامت عمومی مرتبط است.
  • تهیه و به روز کردن آخرین بانک اطلاعاتی از اعضا، دانشجویان و متخصصین تغذیه و صنایع غذایی
  • (نام و نام خانوادگی،تلفن،پست الکترونیک،آدرس کلینیک یا محل کار و ...)
  • تهیه برنامه های آموزشی مرتبط ابتدای هر سال
  • ارتقای سطح کمی و کیفی سایت انجمن
  • تشکیل نشست های در زمینه تخصصی روابط عمومی و شرکت در کارگاه های مرتبط
  • ارتباط و تعامل نزدیک با مراکز روابط عمومی مرتبط در زمینه غذا و تغذیه و سایر ارگان ها ، همچنین در ارتباط با سمینارها و کنگره های آموزشی و پژوهشی
  • پیگیری تشکیل جلسات هیات مدیره و مصوبات آن
  • ارتباط و تعامل بیشتر با اساتید ، دانشجویان و صاحب نظران غذا و تغذیه  در خصوص معرفی اهداف انجمن
  • تقویت بخش سمعی و بصری انجمن
   

  2- روابط بین الملل

   
  • شناسایی مراکز مرتبط بین المللی در زمینه غذا و تغذیه و ایجاد بانک اطلاعاتی و ارتباط با این مراکز در راستای اهداف و برنامه های انجمن
  • پیگیری کنگره های بین المللی مرتبط
   

  3-همکاری با رسانه ها

   
  • ارتباط مستمر با اصحاب رسانه در زمینه های مختلف آموزشی، انتشار مقالات و دغدغه های اصلی روز غذا و تغذیه به ویژه مبحث تبلیغات و سلامت غذا
  • ارتباط با رسانه های دیداری و شنیداری و طراحی و اجرای برنامه های سازنده ،موثر و کارامد در زمینه غذا و تغذیه
   
    

  4-خبرنامه

   
  • انتشار خبرنامه و یا بولتن داخلی با محوریت انعکاس اخبار داخلی انجمن (جلسات داخلی و هیات مدیره، گزارش جلسات برگزار شده توسط هریک از همکاران با نهادهای گوناگون) و نیز اخبار ملی و بین المللی و نیز معرفی افراد و کارشناسان فعال و پویا با رویکرد طرح های نوین و ابتکاری باهدف معرفی بهتر انجمن و ایجاد انگیزه در مخاطبین ،هم چنین فعالیت های که انجمن در راستای ارتقای غذا و تغذیه در جامعه انجام می دهد.
  • معرفی سایر نهادها و موسسات مرتبط
   

  5-انتشارات

   
  • تهیه فهرستی از عناوین و موضوعات مرتبط و مورد نیاز با محوریت مخاطب عام و خاص جهت چاپ و نشر
  • تهیه لیستی از ناشران فعال،علمی ، منصف و خوش قول به جهت چاپ و نشر کتبی که به تصویب هیات مدیره می رسد.
  • شرکت در نمایشگاه های کتاب و تهیه کتب رفرانس و کاربردی جهت موسسه متناسب با بودجه مصوب

   
      
اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن