• اهداف انجمن
  هدف های ارتباطی

  * برقراري ارتباط موثر با واحد هاي تحقيق و توسعه ( R&D ) صنايع غذايي و استفاده از توان آنان براي توليد محصولاتي كه ضمن حفظ منافع صنعت ، در خدمت حفظ و ارتقاي سلامت جامعه قرار گيرد.

  * برقراري ارتباط با توليدكنندگان مواد غذايي ،صنايع و اصناف وابسته به غذا براي شناساندن نياز هاي تغذيه اي گروه هاي مختلف و حمايت از آنها براي رفع اين نياز ها .

  * برقراري ارتباط با سازمان ها و موسسه هايي كه ماموريتشان به نوعي با غذا و تغذيه پيوند دارد و از اين راه كمك به استفاده بهتر از منابع ، پيشنهادسياست ، نشر پيام ،و يا جلب حمايت . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه هاي علوم پزشكي ، وزارت بازرگاني ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداو سيما از جمله ي اين سازمان ها يند.

  * برقراري ارتباط با سازمان هاي معتبر بين المللي به منظور انتقال دانش و تكنولوژي مورد نياز هدف هاي پژوهشي :

  * همكاري با توليد كنندگان مواد غذايي و صنايع و اصناف وابسته به غذا براي دست زدن به پژوهش هايي كه به توليد محصولات و مواد غذايي سالم مي انجامد.

  * تدوين و پيشنهاد طرح ها (پروپوزال) هاي پژوهشي و مداخله اي در باره ي غذا و تغذيه

  * در صورت درخواست ،اجراي طرح هاي تحقيق و مداخله

  * حمايت علمي از توليد ، ورود و توزيع غذا هاي سلامت بخش و داراي ارزش غذايي خوب

  * تدوين و پيشنهاد طرح هاي نو آور در باره ي توليد ،عرضه يا مصرف غذا هدف هاي آموزشي:

  · بررسي نياز هاي آموزشي غذا و تغذيه در مناطق و گروه هاي مختلف

  · طراحي بسته هاي آموزشي در خور نياز گروه هاي مختلف

  · برگزاري دوره هاي آموزشي بر حسب نياز و خواست گروه ها و موسسات

  · ارزشيابي دوره هاي برگزار شده در باره ي غذا و تغذيه در صورت درخواست برگزار كنندگان

  · طراحي و برگزاري دوره هاي متناسب با نياز كه ظرفيت و توان حرفه اي كار شناسان تغذيه و صنايع غذايي را افزايش دهد.

  هدف های فرهنگی

  *تشويق توليدكنندگان مواد غذايي و صنايع و اصناف وابسته به غذا كه در راه ارتقاي سلامت جامعه گام برمی دارند(مانند دادن نشان سلامت ).

  *برگزاري جشنواره ها ،گردهمايي ها و مسابقات ابتكاري براي جلب توجه همگان به ارزش هاي غذا و تغذيه سالم.

  *كمك به اصلاح عادت هاي غذايي در جامعه براي پذيرش غذاهاي سالم و داراي ارزش تغذيه اي خوب با اميد به اينكه مسئولان سلامت ، غذا و تغذيه ، صاحبنظران ، فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با غذا و تغذيه ، مديران صنايع غذايي و تمام كساني كه به نحوي مي توانند به اين تشكل و اهداف آن ياري كنند .با ثبت نام در انجمن به اين گروه بپيوندند ف چون تنها با مشاركت ، همفكري و تلاش خواهيم توانست به اهداف مورد نظرمان دست يابيم.
   
  هدف های سیاستی

  *تدوين ، پيشنهاد و توجيه سياست هاي مربوط به غذا و تغذيه كه مي بايست به برنامه هاي اقتصادي اجتماعي كشور راه يابد يا توسط سازمان هاي مسئول اجرا شود براساس نتايج و دستاورد هاي كار انجمن.
  * استفاده از دستاوردهاي كار انجمن براي تدوين و پيشنهاد سياست هايي كه مي بايست توسط موسسه هاي تربيت نيروي انساني مرتبط با غذا و تغذيه به منظور پرورش دانش آموختگان مناسب جذب بازار يا برآورنده ي نياز هاي جامعه به كار گرفته شود.

  هدف هاي آموزشی

  *بررسي نياز هاي آموزشي غذا و تغذيه در مناطق و گروه هاي مختلف.

  *طراحي بسته هاي آموزشي در خور نياز گروه هاي مختلف.

  * برگزاري دوره هاي آموزشي بر حسب نياز و خواست گروه ها و مؤسسات.

  *ارزشيابي دوره هاي برگزار شده در باره ي غذا و تغذيه در صورت درخواست برگزار كنندگان

  * طراحي و برگزاري دوره هاي متناسب با نياز كه ظرفيت و توان حرفه اي كار شناسان تغذيه و صنايع غذايي را افزايش دهد.   

   

   
اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن