• شرایط عضویت

  انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت ايران، انجمني است علمي و غير دولتي با هدف كمك به بهبود وضعیت غذا و تغذيه در جامعه و حمايت از آن دسته افراد، صنايع و اصناف وابسته به غذا و تغذيه كه يكي از مقاصد اصلي خويش را ، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه قرار می دهند. ملاك داوري در اين باره آخرين يافته هاي علمي و سياست‌هاي كشوري ناظر بر غذا و تغذيه خواهد بود.
  انجمن امیدوار است به عنوان حلقه اتصال میان متخصصین ، تولید کنندگان و مصرف کنندگان، آنها را به همگرایی در تامین سلامت آحاد جامعه در حیطه غذا و تغذیه تشویق نماید .همچنین با برقراري ارتباط با سازمان ها و موسسه هاي دولتی و غیر دولتی كه وظایف و عملکردشان به نوعي با غذا و تغذيه پيوند دارد؛ با پيشنهاد سياست های موثر جهت تدوین سیاستهای غذا و تغذیه ای حامی سلامت و مشاوره های علمی برای استفاده بهتر از منابع ،و ارتقای آگاهی جامعه ازطریق نشر پيام و جلب حمايت تلاش می کند.
  انجمن ازطریق ارتباط با سازمان هاي معتبر بين المللي در جهت انتقال دانش به روز به ارتقای دانش اعضای خود در حوزه غذا و تغذیه اهتمام می نماید.


  عضویت پیوسته:

  هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های

  الف. تغذیه،صنایع غذایی و یا بهداشت با حداقل 3 سال سابقۀ کار

  ب.دارای درجۀ علمی کا رشناسی ارشد در رشتۀ تغذیه،مواد غذایی و یا بهداشت

  پ.پزشکان دارای درجۀ دکترای  تخصصی که حوزۀ تخصص آنها ارتباط مستقیم با غذا و تغذیه دارد مانند قلب وعروق،غدد و ایمونولوژی و ...
   

  عضویت وابسته:

  افرادی که حائز شرایط زیر می باشند می توانند به عضویت انجمن در آ یند.

  الف.دانشجویان تغذیه،صنایع غذایی و بهداشت

  ب.پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی

  پ.وابستگان به اصناف و صنایع غذایی
   

  عضویت افتخاری:

  شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی،فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در

  پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند میتوانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

   

  تبصره 1:اعضای وابسته م یتوانند با احراز شرایط و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

  تبصره 2:اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیئت مؤسس و هیئت مدیرۀ مذکور در مادۀ 7 آیین نامه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

  مبلغ سالیانه عضویت:

  اعضای هیئت علمی 150 هزار تومان
  اعضای غیر هیئت علمی و فارغ التحصیلان : 100 هزار تومان
  دانشجویان مقطع کارشناسی 50 هزار تومان 
  شرکت ها و اشخاص حقوقی 850 هزارتومان
  * اشخاص حقوقی پیش از واریز حق عضویت سالانه می بایست منتظر تایید عضویت در هیدت مدیره انجمن باشند پس از دریافت تاییدیه عضویت به واریز حق عضویت اقدام نمایید.

  شماره حساب جهت واریز حق عضویت :

  234346548 بانک ملت شعبه دوراهی یوسف آباد به نام انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

   شماره شبا برای واریزی الکترونیک : IR28  0120  0000  0000  0234  3465  48

  پس از واریز وجه، فرم ثبت نام اشخاص حقیقی یا فرم ثبت نام اشخاص حقوقی را تکمیل نمایید. 

  پس از ثبت نام می توانید جهت دریافت
  کارت عضویت  با پزداخت 10  هزارتومان جداگانه از اینجا  اقدام فرمایید.


   
اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن