• تاریخچه

  انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت ايران در سال 1385به پیشنهاد و پیگیری سرکار خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام و در پی موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شد و به شماره ثبتی 22638 و شناسه ملی  1010362109187 به ثبت رسيده و از سال 1386 شروع به فعاليت کرده است. 
   

  هيئت مؤسس به ترتیب الفبایی:

   
  دکتر مهين آذر متخصص غذا و تغذیه
  دکتر ابوالقاسم جزايری متخصص تغذيه
  دکتر کامل شادپور پزشک،متخصص علوم بهداشتی
  دکتر سید ضیاء الدین  مظهری متخصص تغذیه
  دکتر فروزان صالحی پزشک
  دكتر ربابه شيخ الاسلام متخصص اپيدميولوژی تغذيه
  دكتر زهرا عبداللهي متخصص تغذيه
  دكتر كوروش صمدپور پزشك، متخصص تغذيه
  دكتر مسعود قاسمي متخصص بيماری های قلب و عروق
  دكتر فرهاد غريب‌دوست فوق تخصص روماتولوژي
  دکتر مسعود کیمیاگر متخصص تغذیه
  دکتر هوشنگ نيکو پور متخصص صنايع غذايي

   

  اعضای هیئت مدیره در دوره های مختلف:

  دوره اول:

   
  دکتر کامل شادپور
  دکتر ناصر کلانتری
  دکتر ربابه شیخ الاسلام
  دکتر هوشنگ نیکوپور
  دکتر مجید حاجی فرجی
  دکتر بهروز غریب دوست
  دکتر مسعود قاسمی
  متخصص بهداشت 
  متخصص کودکان
  متخصص اپیدمیولوژی گرایش تغذیه
  متخصص صنایع غذایی
  متخصص تغذیه
  متخصص روماتولوژی
  متخصص قلب و عروق

   دوره دوم:

   
  دکتر سیدضیاءالدین مظهری
  دکتر ربابه شیخ‌الاسلام

  دکترسید امیرمحمد مرتضویان‌
  دکترکاوه خبیری
  دکتر سید ابوالقاسم جزایری
  دکتر زهرا عبداللهی
  زیبا کاوه‌ئی
  متخصص تغذیه
  متخصص اپیدمیولوژی گرایش تغذیه
  متخصص صنایع غذایی
  متخصص تغذیه ورزشی 
  متخصص تغذیه 
  متخصص تغذیه
  کارشناس تغذیه

  دوره سوم:

   
  دکترربابه شیخ الاسلام
  دکتر میترا زراتی
  دکترکاوه خبیری
  دکتر حسین ایمانی
  دکتر لادن گیاهی
  مجید حسن قمی
  هادی عطارد
  متخصص اپیدمیولوژی گرایش تغذیه
  متخصص تغذیه
  متخصص تغذیه ورزشی
  متخصص تغذیه
  متخصص تغذیه
  کارشناس ارشد  تغذیه
  کارشناس ارشد  تغذیه

  دوره چهارم

   
  دکتر آزیتا حکمت دوست متخصص تغذیه
  دکتر پریسا ترابی متخصص بهداشت عمومی
  دکتر لادن گیاهی متخصص تغذیه
  دکتر ربابه شیخ الاسلام متخصص اپیدمیولوژی گرایش تغذیه
  دکتر مجید محمد شاهی متخصص تغذیه
  فاطمه احمدیان کارشناس ارشد تغذیه
  علی پزشکی کارشناس ارشد خدمات بهداشتی در تغذیه

   

   
   
   

   
   
اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن