اخبار و تازه ها چهار شنبه 31 تیر 1394 ساعت 21:26

مشاركتهاي همه جانبه در فعاليت هاي انجمن علمي ؛ همكاري و همدلي براي هدف سلامت

موسسين اين انجمن كه همگي از اساتيد تغذيه و سلامت كشور هستند....

دکتر ربابه شیخ الاسلام:

رییس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

دوستان عزيز

موسسين اين انجمن كه همگي از اساتيد تغذيه و سلامت كشور هستند اهداف عالي را در زمينه سلامت و امنيت غذا و تغذيه از زماني كه بذر در همدلي خاك و نور به ثمر مي نشيند؛ جستجو مي كردند.يعني از اولين لحظات پيدايش غذا تا طي مراحل طولاني، داشت ، برداشت وفرآوري تا سفره و سلول ،يعني زماني كه انتخاب مواد غذائي توسط ما صورت مي گيرد وتغذيه ما وسلامت ما را شكل مي دهد.

زنده ياد دكتر كامل شادپور استاد وارسته كه از بنيان گذاران شبكه هاي بهداشتي درماني بودند يكي از موسسين اين انجمن علمي بودند كه در تدوين اهداف انجمن كمك شاياني كردند .

1- چرا انجمن علمي غذا وتغذيه حامي سلامت ايران

انتخاب نامي چنين ، ايده و آرمان بزرگي را طلب مي كند خصوصا اگر شما اهداف تعيین شده را در سايت انجمن بخوانيد . اين اهداف آرماني است. علت ان شايد اين باشد كه كشور ما بسيار دولتي است و تا كنون تصميم نگرفته اند كه بخشي از كار ها را به بخش غير دولتيNon-Governmental Organization NGO كه منافعي را نيز جستجو نمي كند بسپارند. اگر جريان كار ها را براي غير دولتي ها تسهيل مي كردند ديگر اهداف ما آرمان گرايانه نبود و عملياتي مي شد . شايد اگر در كشوري زندگي مي كرديم كه غذا حداقل از نظر ايمني از زنجيره توليد يعني خاك ومزرعه تا سفره و سبد وسلول مراقبت كافي مي شد و اگر دست اندر كاران به تغذيه مردم در همه گروههاي سني و اقليمي، بهايي به قيمت سلامت مي دادند؛ تاسيس و اداره چنين انجمني مي توانست گوشه هايي از يك كار مشترك را در يك همفكري و همراهي مستمر و پوينده رقم زند . سلامت بهاي سنگيني دارد و براي حفظ آن اولين ومهمترين ها ،آب ، هواي پاك و غذاي كافي و سالم است و در اين راستا ايجاد بستري آموزشي براي انتخاب غذا و تغذيه صحيح مي تواند بطور چشمگيري از بار بيماريهايي كه از نظر مالي بيشترين هزينه ها را به مردم و دولت تحميل مي كند بگيرد . اگر خود مراقبتي شعار سازمان جهاني بهداشت است چه اقدامي جز تغذيه متنوع و متعادل بهتر و بيشتر مي تواند سلامت مردم را تامين كند . ما با مشاركت و همدلي مي توانيم قدم هاي كوچك ولي موثري در سرتاسر كشور برداريم .اگر شما با درك كامل اهداف به اين جمع پيوسته ايد قدم به وادي بسيار صميمانه اي از مشاركت گذارده ايد كه نگاه به حياتي ترين ماده زندگي انسانها دارد و علم آن مي تواند از درد ورنج بيماري ها بكاهد.

2- به توانائي هاي خود واقف شويد

شايد فكر كنيد من تنها يك كارشناس در اين وادي دور افتاده چه مي توانم بكنم (من هم بيست سال پيش همين فكر را مي كردم.) شما اگر تنها باشيد كمتر مي توانيد به اهدافي عالي دست پيدا كنيد ما متخصصان زيادي در كنارمان داريم كه مي توانيم از تجربه هاي آنها استفاده كنيم ما حالا تنها نيستيم يك گروه كارشناسان تغذيه با ما هستند . شايد اولين نياز ما كار در رشته خود و كسب در آمد كافي است كه درست است ولي ممكن است آنجا كه ما هستيم كار مورد نياز ما يا وجود ندارد يا ما نمي توانيم به آن دست يابيم . درحاليكه توانايي هاي زيادي داريم و علم مان ممكن است فراموشمان شود نشسته ايم كه كار بيايد ولي بما ياد نداده اند چگونه مي توانيم در محيط زندگي خود منشا اثر خير باشيم و كار ايجاد كنيم. ممكن است كار اول داوطلبانه باشد. بنظر من كار داوطلبانه با نيت خير بهتر از بيكار در خانه نشستن و فكر كردن است .اگر مدرسه اي در محله هست ما مي توانيم كم كم با تلاش نقش تغذيه صحيح را در سلامت به شاگردان مدرسه بياموزيم .ما مي توانيم هسته انجمن علمي را در محل بوجود بياوريم و بعنوان يك حامي سلامت در منطقه خود وارد كار شويم. اين كارهاي داوطلبانه در انسان شور و شوق ايجاد مي كند و مردم خوشحال مي شوند در كلاس هاي آموزشي شما شركت كنند. ما حتي اگر شغلي هم داشته باشيم مي توانيم در كنار همان شغل مان اقدامات ابتكاري انجام دهيم، براي مثال شما دفتر كار داريد در هفته يك روز را به آموزش اختصاص دهيد. در اين كلاس هاي آموزشي رايگان شما اعتماد كسب مي كنيد. همدلي با مردم را مي آفرينيد. شما مي توانيد با پزشكان محل دوستانه برخورد كنيد و برعكس اين جو غالب طوري برنامه ريزي كنيد كه پزشكان محل بشما اعتماد كنند و بيمارانشان را پيش شما بفرستند يعني ارجاع دهند . شما بايد بپذيريد كه علم به شدت در حال گسترش است وشما نياز داريد كه مرتب به دانش خود جان تازه بدميد. دسترسي به اينتر نت به شما كمك مي كند كه اطلاعات جديدي را كه ممكن است پزشكان ندانند بدست بياوريد. يكي از راههاي بوجود آوردن اين همدلي اينست كه آنها را از طرف شاخه انجمن يا شخصا در اختيار گروه پزشكي اطرافتان قرار دهيد . بوجود آوردن همراهي و همدلي كمي گذشت و ممارست ميخواهد و من مطمئن هستم شما مي توانيد در محله و منطقه خود بعنوان پيشگام سلامت مطرح شويد . شايد شما توانمندي آن را داشته باشيد كه بعنوان يك خبره در علم خود مشهور شويد ومردم به شما اعتماد كنند شايد رسانه ها بتوانند كمك زيادي به شما بكنند تا علم خود را صرف حفظ سلامت مردم كنيد .مردم هميشه خدمتگزاران واقعي خود را مي شناسند .

3- انجمن علمي خود را بهتر بشناسيد و به برپايي آن كمك كنيد .

هسته اصلي انجمن علمي در حال حاضر در تهران است اين انجمن از هيچ ارگان دولتي يا غير دولتي حمايت مالي نمي شود . در اوايل شكل گيري انجمن هاي علمي در سالهاي قبل از دولت دهم از طرف نهاد رياست جمهوري كمك هايي از طريق سفارش براي تدوين گزارش يا مستند علمي انجام مي شد ولي اين كمك ها فعلا متوقف است . اعضاي هيئت مديره و روساي انجمن از ابتداي تشكيل انجمن داوطلبانه كار كرده اند و مي كنند اين اعضا بايد با با راي اعضا انتخاب شوند . انتخاب مي شوند. ما بهتر است هيات مديره انجمن را از افرادي انتخاب كنيم كه مي دانيم علاقمند به مشكلات مرتبط با غذا وتغذيه هستند و سلامت مردم دغدغه اصلي آنهاست. فعلا شايد به دليل رايگان كردن نام نويسي ما گروه نسبتا خوبي را در قالب اين انجمن گرد آورده ايم و هر كدام از ما مي توانيم نقشي براي انجمن خود داشته باشيم

شايد شما بتوانيد با ساير اعضاي انجمن در در شهر و استان خود يك گروه قوي تشكيل دهيد و دور هم بنشينيد و مشكلات غذا وتغذيه استان خود را ليست كنيد. شايد بتوانيد از مشكلات با مسئولين سخن بگوييد. شما اگر راه هاي ارتباطي را آموخته باشيد مي توانيد در گروهي كه تشكيل داده ايد اولويت هاي منطقه خود را به صورت طرح بنويسيد و مطمئن باشيد با ارتباط مستقيم با مسئولين خواهيد توانست در بلند كردن سنگ بزرگ مشكلات يك گوشه اش را بگيريد. شما دست هاي انجمن علمي در منطقه خود و در استان خود هستيد. شما در بخش آموزش و پژوهش كارهاي زيادي داريد كه بايد انجام دهيد. شما با اتصال به گروه علمي غذا و تغذيه در بخش اجرايي ودانشگاهي مي توانيد نقش مشاور در سلامت را بازي كنيد و طرح هايي را براي اجرا مطرح كنيد. شما كم كم به اين نتيجه مي رسيد كه كار اجتماعي كه انجام مي دهيد چقدر ارضا كننده است و با تمام مشكلاتي كه دارد حس زيبايي مفيد بودن را در شما زنده مي كند. شما مي توانيد اطلاعات زيادي از چگونگي توليد غذا در منطقه ، متخصصين علاقمند در ادارات مرتبط با غذا و تغذيه و كارخانجات غذايي، مزارع، ميزان مصرف كود و سم وضعيت كشاورزي و ... پيدا كنيد . خود را دست كم نگيريد دست به دست هم دادن قدرت شما را براي دانستن ،ثبت اطلاعات طبقه بندي ،مشخص كردن مشكلات و اولويت بندي آنها افزايش مي دهد.

 

4-استفاده مطلوب از امكانات آموزشي-ارتباطي در منطقه

كم كم به نتيجه جالبي دست پيدا مي كنيد كه اگر بخواهيد كاري به نفع سلامت مردم انجام دهيد مي توانيد.

ممكن است كلاس هاي هاي آموزشي زيادي را براي مردم در مناطق مختلف طراحي و اجرا كنيد. اگر بخواهيد مي توانيد انجمن علمي خود در منطقه را به عنوان يك كانون آموزش و پژوهش معرفي كنيد. شما از طريق دانشگاه هاي موجود مي توانيد پروژه هاي تحقيقاتي براي حل يك مشكل در منطقه را به عنوان پايان نامه ي دانشجويي مطرح كنيد.مسلما اساتيد دانشگاه ها اگر قانع شوند مشكلي وجود دارد آنها در دانشگاه ها قادرند در پروژه هايي پايان نامه را بگنجانند و راه حل هاي مناسبي پيدا كنند از ايده شما استقبال خواهند كرد.

شهرداري ها،فرمانداري ها، ادارات مسلما براي كاركنان شان نياز به كلاس هاي آموزشي براي تغذيه مناسب، پيشگيري از چاقي و غيره دارند و مسلما مايل هستند كه كاركنان سالم تر و چابك تري داشته باشند كه به دليل بيماري كار را متوقف نكنند.

سعي كنيد از كليه امكانات آموزشي و پژوهشي منطقه و استفاده از اين امكانات براي اهداف انجمن بهره ببريد.

5- در منطقه شما چه اقداماتي در زمينه سلامت در جريان است

در جريان وقايع مرتبط حرفه اي بودن خيلي مهم است .اطلاعات در زندگي روزمره ما نقش بسيار اساسي دارد خيلي از افرادي كه اصولا با حرفه و دانش ما آشنا نيستند با برگزاري همايش در مورد واژه هاي كليدي حرفه ما همايش،كنفرانس خبري،كنگره هاي علمي برگزار مي كنند و در كنار آن با ايجاد نمايشگاه هايي علاوه بر بدست آوردن اعتبار ،سود زيادي مي برند.هدف آنها تنها سود است ولي اگر شعبه انجمن علمي با هدف ارتقاي سلامت اين برنامه ها را طراحي و اجرا كند در دل آن مي تواند ابتكاراتي را به نفع سلامت ساز مان دهي كنيد .

از طريق جرايد يا اينترنت در جريان خبر هاي مهم كه به سلامت مرتبط است باشيد. تغذيه و امنيت غذايي يكي از چالش هاي مهم جهاني است. خود را به روز نگهداريد. بدانيد كه در كشور،منطقه و جهان در مورد غذا و تجارت آن،ميزان سوتغذيه ،اپيدمي چاقي،ديابت و يا ساير بيماري هاي تغذيه هاي چه مي گذرد . سازمان هاي بين المللي را كه اقدامات شان در راستاي اهداف غذا و تغذيه و سلامت است بشناسيد و از طريق سايت ها اطلاعات آنها را بگيريد بخوانيد.ساده و كاربردي كار كنيد و منتشر كنيد.

در جريان تاسيس كارخانه هاي غذايي تعداد مغازه هاي نانوايي و اغذيه فروشي هاي منطقه و ساير مكانهايي كه شرايط زيست محيطي را بهم مي ريزند و مخِل سلامت عمومي مي شود باشيد ، مقاله بنويسيد ، منتشر كنيد

با ادارات دولتي كه مسئوليت هايي در زمينه غذا و تغذيه دارند، آشنا شويد.كارشناسان شان را بشناسيد آنها را دعوت كنيد كه عضو انجمن شوند و سعي كنيد در مواردي كه مي توانيد از نظر علمي و اجرايي ياري شان كنيد.

6-شعبه مجازي انجمن علمي را در منطقه و استان خود ايجاد كنيد

با داشتن يك شبكه از شعبه هاي اين انجمن قوي تر خواهيم شد.

شبكه هاي مجازي (به صورت وبلاگ) هزينه هاي كمتري دارند و مي توانيد اين شبكه را به سايت انجمن پيوند بزنيد.

بزرگترين مشكل ما در كشور نداشتن تجربه اي بهم پيوستن،گروه داشتن،با مردم كار كردن و ايجاد اعتماد است.

در صورت داشتن بخش حمع آوري اطلاعات از وضعيت غذا و تغذيه در استان مي توانيد با ارتباط با هسته اصلي از هيات مديره بخواهيد كه براي مشكلات خاصي كه گروه شما آن را بررسي كرده اند، ارتباط بگيرند و اعضاي انجمن براي مذاكره با رؤساي محل به استان شما سفر كنند.

جاري شدن فاضلاب در مزرعه يا رودخانه، استفاده بيش از حد از كودهاي نيتراته و سموم ممكن است در ليست اطلاعاتي شما باشد و شما اگر بخواهيد سلامت نگر باشيد ازكناراين مشكلات براحتي نخواهيد گذشت.

با رسانه هاي محلي براي معرفي شعبه خود تماس و همدلي برقرار كنيد.اخبار موردنياز را در اختيارشان بگذاريد.گاهي اطلاع رساني خود در حل مشكلات مي تواند كمك كند.

7-ايده هاي خود را با ما در ميان بگذاريد

اهداف انجمن علمي را كه در سايت نوشته شده با دقت بخوانيد.اگر ايده اي براي هر بخش از كارها داريد با ما در ميان بگذاريد.

ممكن است شما فكري را مطرح كنيد كه بتواند تبديل به يك پروژه كاربردي تحقيقي HSR شود.به پروژه هايي كه مشكلات را در عرصه سلامت،هدف قرار مي دهد Health System Research مي گويند.اين پروژه ها علاوه بر اينكه توسط مجله هاي علمي مورد استقبال قرار مي گيرند. چون مشكلي را نيز حل مي كنند جامعه نگرند و خيلي از سازمان ها به دنبال آن هستند كه در حيطه وظايف سازمان خود چنين پرژه هايي استقبال مي كنند.

8-ايجاد شبكه مردمي خدمات داوطلبانه

اگر در محله هايي كه زندگي مي كنيد افرادي را مي شناسيد كه بازنشسته شده اند ولي مي خواهند مفيد و مثبت باشند يا اگر ايده داريد كه آن ايده محبوبيت مردمي دارد، مثلا ايجاد شبكه هاي داوطلبين سلامت محله

تلاش كنيد اين شبكه را بسازيد گاهي افرادي هستند كه مايلند در برنامه هاي سلامت محور نقش ايفا كنند. داشتن چنين شبكه هايي حتي با تعداد اندك اگر در تمام شهرستان هاي كشور ايجاد شود يك نيروي بسيار قوي به جود مي آورد.

متاسفانه ما در كشور هيچ شبكه مردمي براي سلامت بخش بودن غذا نداريم.مثلا در بخش بهداشت، رابطين سلامت داريم ولي آنها به بخش بهداشت وصل هستند. تنها گروه مردم كه در استان ها فعاليت مي كنند شبكه هاي دوستدار كودك هستند كه موسسه كودكان دنيا بنيان گذار آن است.

شبكه هاي مردمي در زمينه بحران هاي غذايي و كشف مخاطرات زيستي كه منجر به آلودگي غذا مي شود مي توانند آموزش بگيرند.

اگر آموزش هاي تغذيه را از طريق اين شبكه ها درست منتقل كنيم حرف هر فرد ناواردي را قبول نمي كنند و افراد شيّاد نمي توانند ذهن مردم را مشوش كرده و با فروش اقلام نامناسب سلامت مردم را به خطر بياندازند.


منبع:  انجمن علمي غذا وتغذيه حامي سلامت ايران
تعداد بازدید :  4546
نوشته شده توسط: مدیر سیستم
کلمات کلیدی: 


اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن