• اساسنامه

  اساسنامه انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

  فصل اول – کلیات


  ماده 1- به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ7/8/ 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می شود انجمن علمی عذا و تغذیه حامی سلامت بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد به اختصار "انجمن" نامیده می شود.

  ماده2- انجمن صرفأ در زمینه های علمی،تحقیقاتی،تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

  ماده3- انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

  ماده 4- مرکز انجمن در شهر: تهران.آدرس: محله سپهر- خیابان شهید حافظی- خیابان باران- پلاک 3 (انستیتو تحقیقات تغذیه ای) - طبقه همکف است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود،در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیأت مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.

  ماده 5- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

  ماده 6- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

  فصل دوم – شرح وظایف و اهداف


  ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه انجمن،اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد.

  1-7- ایجاد ارتباط علمی،فنی،تحقیقاتی،آموزشی و تبادل نظر بین محققان،متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

  2-7- همکاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند در برنامه ریزی امور آموزشی،پژوهشی،بهداشتی و درمانی.

  3-7- تعامل و همکاری با مراجع ذی صلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی درمانی،مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی

  4-7- ارائه خدمات آموزشی،علمی،فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه

  5-7- ترغیب و تشویق دانشمندان،پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی،پژوهشی و آموزشی،بهداشتی و درمانی

  6-7- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی،آموزشی

  7-7- برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی،آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

  8-7- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوط بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان

  9-7- مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی مرتبط با آن

  10-7- جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی،پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور

  فصل سوم- عضویت


  ماده 8-عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:

  1-8- عضویت پیوسته:هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های

  الف. تغذیه،صنایع غذایی و یا بهداشت با حداقل 3 سال سابقۀ کار

  ب.دارای درجۀ علمی کا رشناسی ارشد در رشتۀ تغذیه،مواد غذایی و یا بهداشت

  پ.پزشکان دارای درجۀ دکترای  تخصصی که حوزۀ تخصص آنها ارتباط مستقیم با غذا و تغذیه دارد مانند قلب و عروق،غدد و ایمونولوژی و ...

  2-8- عضویت وابسته:افرادی که حائز شرایط زیر  باشند می توانند به عضویت انجمن در آ یند:

  الف.دانشجویان تغذیه،صنایع غذایی و بهداشت

  ب.پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی

  پ.وابستگان به اصناف و صنایع غذایی

  3-8- عضویت افتخاری:شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی،فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن

  کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند میتوانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

  تبصره 1: اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

  تبصره 2: اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیئت مؤسس و هیئت مدیرۀ مذکور در مادۀ 7 آیین نامه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

  ماده 9- هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

   تبصره 1- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

  تبصره 2- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیأت مدیره هستند که حق عضویت مصوب هما ن سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

  ماده 10- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

  1-10- استعفای کتبی عضو

  2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می نماید.

  3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و محکومیت قطعی در هیأت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.

  تبصره 1- مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

  تبصره 2- تصمیم نهایی راجع بع عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون،با هیأت مدیره خواهد بود.

  موضوع بند 7 ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون،با هیأت مدیره خواهد بود.

  فصل چهارم- ارکان انجمن


  ماده 11- انجمن دارای ارکان زیر است:

  1-11- مجمع عمومی

  2-11- هیأت مدیره

  3-11- بازرس

  الف- مجمع عمومی


  ماده 12- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:

  1-12- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.

  2-12- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود.مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می گردد.

  3-12- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت مؤسس،پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.

  تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می یابد و در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات با دو سوم آرا خواهد بود.

  تبصره 2- چنانجه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در اینصورت مجمع با هر تعداد ازاعضای حاضر تشکیل خواهد شد.

  ماده 13- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

  1-13- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن

  2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

  3-13- انتخاب و یا عزل اعضای هیأت مدیره

  4-13- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر عدل البدل

  5-13- تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره

  6-13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن

  تبصره- در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد.در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

  ب- هیأت مدیره


  ماده14- اعضای هیات مدیره مرکب از 7 نفر است و 4 نفر به عنوان عضو علی البدل اعضای مذکور هر سه سال یکبار با انتخابات الکترونیک بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی از میان اعضا پیوسته انتخاب می گردند و درصورت فراهم نبودن شرایط با موافقت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات بصورت حضوری برگزار می گردد و عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
  تبصره 1- افزایش تعداد هیأت مدیره با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و تأیید نهایی کمیسیون خواهد بود.

  تبصره2- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.

  ماده15- هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس ،یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می نمایند.در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیأت مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.

  تبصره1- رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.

  تبصره 2- رئیس هیأت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیأت مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

  تبصره3-  کلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود.

  تبصره4- چنانکه هر یک از اعضای هیئت مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه(به تشخیص هیأت مدیره) در جلسات شرکت ننمایند مستعفی شناخته خواهد شد.

  تبصره5- در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو عدل البدل برای ما بقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

  ماده16- هیات مدیره موظف است انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید را با انتخابات الکترونیک طبق آیین نامه به روز انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی ایران انجام دهد و درصورت عدم امکان برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک به هر علت هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی عادی با دستور انتخابات حضوری و انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.


  تبصره- هیأت مدیره قبلی تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون،مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

  ماده17- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

  1-17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

  2-17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

  3-17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی،فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

  4-17- تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی

  5-17- تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

  6-17- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی

  7-17- قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن

  8-17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی

  9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

  10-17- تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها

  11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

  12-17- اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر وکیل

  13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

  14-17- پیشنهاد انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

  ج- بازرس


  ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر سه سال یکبار با انتخابات الکترونیک همزمان با انتخابات هیات مدیره بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی از میان اعضای پیوسته انتخاب می گردند. درصورت فراهم نبودن شرایط با موافقت انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات به صورت حضوری برگزار می گردد.
  ماده 19- وظایف بازرس به شرح زیر است:

  1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

  2-19- بررسش گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی

  3-19- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

  4-19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری

  ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

  ماده21- در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

  فصل پنجم – منابع مالی انجمن


  ماده22- منابع مالی انجمن عبارتست از:

  1-22- حق عضویت اعضا

  2-22- از محل هدایا و کمک ها

  3-22- درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی،پژوهشی و فنی و انتشاراتی

  4-22- حمایت های مالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  فصل ششم- موارد انحلال انجمن


  ماده23- در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.

  ماده24- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت تسویه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد.

  ماده25- هیأت تسویه درجلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید.ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده  برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.

  تبصره- باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیأت رئیسه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از مؤسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اعطا خواهد شد.

  ماده26 – این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 26 ماده و 18 تبصره در تاریخ 23/03/1385 به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.
   

اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن