اگر چه عضویت در انجمن های علمی در تمام دنیا  خود مهمترین  مزیت  برای علاقه مندان به دانش است؛  اما علاوه بر آن  مزایای عضویت در انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران به شرح زیر به اطلاع علاقه مندان می رسد:

    1- دریافت کارت عضویت در انجمن علمی معتبر

    2- الویت در به کار گرفتن اعضا در فعالیت ها و پروژه های علمی و اجرایی  که برای اجرا به انجمن واگذار می گردند

    3- الویت در معرفی اعضای فعال انجمن به مراکز و نهاد هایی که جهت استخدام نیرو از انجمن استعلام می کنند

    4- در نظر گرفتن تخفیف ویژه اعضا  برای هزینه ی کارگاه ها و مجامعی که انجمن برگزار می نماید

    5- اعطای امتیاز بازآموزی برای دوره ها و کارگاه هایی که انجمن برگزار می نماید , ...
.