فرم ثبت نام اشخاص حقوقی

لطفا اطلاعات درخواست شده را با دقت تکمیل کنید.


*
نام شرکت :
لطفا نام شرکت خود را وارد کنید.

*
مدیر عامل :
لطفا نام و نام خانوادگی مدیر عامل را وارد کنید.

*
مسئول فنی :
لطفا نام و نام خانوادگی مسئول فنی را وارد کنید.

*
تاریخ ثبت شرکت :
فرمت تاريخ ثبت:روز/ماه/سال

*
شماره ثبت :
لطفا شماره ثبت شرکت را وارد کنید.

*
تلفن شرکت :

دورنگار :

*
نشانی دفتر :
آدرس کامل دفتر را در قسمت زیر وارد کنید.

*
پست الکترونیک :

وب سایت :

نشانی کارخانه :

*
حوزه فعالیت :

نوع محصول یا خدمات :

*
زمینه های همکاری :
در چه زمینه هایی می توانید همکاری داشته باشید ؟

*
مدت زمان همکاری :
چه مدت زماني را ميتوانيد به همكاري اختصاص دهيد؟

*
ارسال فیش واریزی حق عضویت
 
ارسال فایل

  
شماره همراه :
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.


آدرس ایمیل :
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.


کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.