گروه آموزش :

مدیر خانم دکتر آزیتا حکمت دوست
 

هدف کلی از تشکیل گروه :

ارتقا سطح آگاهی تغذیه ای عموم جامعه و افراد دانشگاهی که در رشته هایی مرتبط با تغذیه تحصیل نموده اند.

شرح وظایف:

 • برگزاری کارگاه های تخصصی تغذیه ورژیم درمانی با همکاری اساتید مرتبط
 • برگزاری کارگاه های عمومی تغذیه برای گروه های هدف زیر:
 •  مادران باردار
 •  مادران شیرده
 •  کارکنان ومربیان بهداشت مدارس
 • کارکنان ادارات
 • کارکنان مراکز جمعی
 • ترجمه وچاپ کتابچه های آموزشی عمومی وتخصصی با همکاری اعضا علاقه مند ودانشجویان عضو در انجمن
 • گسترش رژیم درمانی اینترنتی باهمکاری افراد فارغ التحصیل رشته علوم تغذیه که عضو انجمن می باشند.
 • همکاری و جلب مشارکت شهرداری دربرگزاری سلسله کلاس های آموزشی تغذیه وفرهنگسازی باهمکاری افراد عضوعلاقه مند
 • جمع آوری مطالب به روز تغذیه ای از افراد عضو انجمن وارسال آنها برای خبرگزاری ها جهت افزایش آگاهی جامعه
 • ومعرفی بیشتر انجمن به عموم مردم
 • رایزنی با سازمان بهزیستی کشور،جهت برگزاری سلسله کلاس های آموزشی در مهدکودک ها با تمرکز بروالدین

 

پست الکترونیک مدیر گروه:
[email protected]