انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت ايران در سال 1385 با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شد و به شماره 22638 به ثبت رسيده و از سال 1387 شروع به فعاليت کرده است. انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت ايران، انجمني است علمي و غير دولتي با هدف كمك به بهبود تغذيه در جامعه و حمايت از آن دسته افراد صنايع و اصناف وابسته به غذا و تغذيه كه يكي از مقاصد اصلي خويش را در كار توليد، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه قرار دهند. ملاك داوري در اين باره آخرين يافته هاي علمي و سياست‌هاي كشوري ناظر بر غذا و تغذيه خواهد بود.

هيئت مؤسس:

 1. دکتر مهين آذر (متخصص صنايع غذايي)
 2. دکتر ابوالقاسم جزايری (متخصص تغذيه)
 3. دکتر سید ضیاء الدین حسینی مظهری (متخصص تغذیه)
 4. دکتر کامل شادپور (پزشک،متخصص علوم بهداشتی)
 5. دكتر ربابه شيخ الاسلام (متخصص اپيدميولوژی تغذيه)
 6. دکتر فروزان صالحی (پزشک)
 7.  دكتر كوروش صمدپور (پزشك، متخصص تغذيه)
 8. دكتر زهرا عبداللهي (متخصص تغذيه)
 9. دكتر فرهاد غريب‌دوست (فوق تخصص روماتولوژي)
 10. دكتر مسعود قاسمي (متخصص بيماری های قلب و عروق)
 11. دکتر مسعود کیمیاگر (متخصص تغذیه)
 12. دکتر هوشنگ نيکو پور (متخصص صنايع غذايي)