اعضای هیات مدیره  

 
  دکتر ربابه شیخ الاسلام                  رئیس
   دکتر آزیتا حکمت دوست                       نایب رئیس
 فاطمه احمدیان                               دبیر
  علی پزشکی                                   خزانه دار           
  دکتر پریسا ترابی                            عضو اصلی

  دکتر مجید محمد شاهی                   عضو اصلی

 دکتر لادن گیاهی                          عضو اصلی

 

                                                            بازرس

     محمد احمدی                           بازرس اصلی
 
  ماریا فروتن                                بازرس علی البدل