تکنولوژی روز لاغری موضعی (دستگاه های کمک لاغری)2
شروع دوره از تاریخ : 1401/11/17   تا   1401/11/17
مدرس : خانم شهزاد محمدیان
ظرفیت باقیمانده ثبت نام : 5
هزینه ثبت نام : 6000000ریال